Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Trójcy Świętej

ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

tel: (32) 281-16-81
fax: (32) 282-96-16
e-mail: parafia@trojca.net

Numer konta:
03 10902011 0000 0005 3205 8531
Santander Bank Polska I/O/BYTOM


Msze Święte w niedziele:

800, 930 - suma, 1100, 1230, 1700

Msze Święte w dni powszednie: 800, 1800

Msze Święte w święta zniesione:
800, 930, 1630, 1800


Kancelaria parafialna:
wtorek, czwartek 1530 - 1730
środa, piątek 900 - 1100
piątek 1630 - 1730 - sprawy przedmałżeńskie
(należy się zgłosić trzy miesiące przed ślubem)

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można się zgłaszać także poza wyznaczonymi godzinami.

Liturgiczny Pakiet Rodzinny
Niedziela Palmowa
(5 kwietnia 2020)
Ewangelia: Mt 11, 1-10 (rok A)

Rodzinna modlitwa przed posiłkiem:

Znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

MÓDLMY SIĘ SŁOWAMI PSALMU 22 (z liturgii Słowa dzisiejszej niedzieli)

Prowadzący: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Wszyscy: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Prowadzący:
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
Wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje».

Wszyscy: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka,
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.

Wszyscy: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

MÓDLMY SIĘ
Miłosierny Boże, pobłogosław naszą rodzinę,
która gromadzi się w Niedzielę Palmową.
Pobłogosław także ten posiłek,
który przygotowaliśmy z Twoich darów.
I naucz nas dzielić się chlebem i dobrem z potrzebującymi.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: AmenModlitwa po posiłku:
Błogosławiony jesteś, miłosierny Ojcze,
Ty nam udzielasz codziennego chleba.
Błogosławiony jesteś, Synu Boży,
Ty nas karmisz swoim słowem.
Błogosławiony jesteś, Duchu Święty,
Ty zgromadziłeś nas w jedno na ten posiłek.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Prosimy Cię, Boże: niech Twoje błogosławieństwo
towarzyszy nam w kolejnych dniach Wielkiego Postu.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

Pobierz materiał


Dzisiejsza Liturgia Słowa