• 1.JPG
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Trójcy Świętej

ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

tel: (32) 281-16-81
e-mail: parafia@trojca.net

Numer konta:
03 10902011 0000 0005 3205 8531
Santander Bank Polska I/O/BYTOM


Msze Święte w niedziele:

800, 930 - suma,
1030 - dla rodziców z małymi dziećmi w kaplicy Dzieciątka Jezus,
1100, 1230, 1700

Msze Święte w dni powszednie: 800, 1800

Msze Święte w święta zniesione:
800, 930, 1630, 1800


Spowiedź w naszej parafii:
15 minut przed mszą świętą,
sobota 1700 - 1800,
pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca 1700 - 1800


Kancelaria parafialna:
wtorek, czwartek 1530 - 1730
środa, piątek 900 - 1100

sprawy przedmałżeńskie
piątek 1630 - 1730 (za wyjątkiem wakacji)

Należy zgłosić się trzy miesiące przed ślubem.

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można się zgłaszać także poza wyznaczonymi godzinami.

Dzisiejsza Liturgia Słowa

Remont budynku kościoła p.w. Trójcy Świętej w Bytomiu

Informujemy, że zakończyła się realizacja prac w ramach projektu „Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu” dofinansowanego ze środków unijnych.

 

Planowana wartość projektu: 459 400,00 zł

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI): 390 490,00 zł

 

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 45 940,00 zł

 

Otrzymane środki są częścią 100 mln euro przyznanych Bytomiowi na działania rewitalizacyjne w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

 

Przedmiotem projektu był remont budynku kościoła – ostatniej części elewacji zewnętrznej, od strony domu katechetycznego.

Prace w ramach projektu mają przyczyniać się do poprawy stanu i zwiększenia atrakcyjności obiektu dziedzictwa kulturowego wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Pod koniec września natąpił odbiór wykonanych prac.