Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Trójcy Świętej

ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

tel: (32) 281-16-81
fax: (32) 282-96-16
e-mail: parafia@trojca.net


Dzisiejsza Liturgia Słowa

Remont budynku kościoła p.w. Trójcy Świętej w Bytomiu

Informujemy, że zakończyła się realizacja prac w ramach projektu „Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu” dofinansowanego ze środków unijnych.

 

Planowana wartość projektu: 459 400,00 zł

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI): 390 490,00 zł

 

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 45 940,00 zł

 

Otrzymane środki są częścią 100 mln euro przyznanych Bytomiowi na działania rewitalizacyjne w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

 

Przedmiotem projektu był remont budynku kościoła – ostatniej części elewacji zewnętrznej, od strony domu katechetycznego.

Prace w ramach projektu mają przyczyniać się do poprawy stanu i zwiększenia atrakcyjności obiektu dziedzictwa kulturowego wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Pod koniec września natąpił odbiór wykonanych prac.